บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (Central Restaurants Group: CRG) หนึ่งในผู้นำธุรกิจร้านอาหารเครือ ข่าย (Food Chain Industry) ของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2521 เรามีเจตนารมย์และวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อ ตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคชาวไทยด้วยผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ และบริการที่ดีเลิศ เราจึงมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งการพัฒนาการตกแต่ง และเพิ่มเติม บรรยากาศในร้านให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่สม่ำเสมอ และเหนือสิ่งอื่นใด ซีอาร์จีมีความมุ่งมั่นในการดำเนินกลยุทธ์แบบมุ่งเน้นที่ลูกค้า (Customer Oriented) โดยให้ความสำคัญกับการสร้าง และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ผ่านกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) ด้วยระบบสมาชิก ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนาน

ธุรกิจอาหาร: 20 แบรนด์

ซีอาร์จีในฐานะที่เป็นผู้รับสิทธิ (Franchisee) ที่มีความชำนาญ ประสบการณ์อันยาวนานกว่า 40 ปี ในการบริหาร และจัดการธุรกิจอาหารบริการด่วนที่ได้รับการยอมรับจากเจ้าของแฟรนไชส์ (Franchisor) โดยมี แบรนด์ธุรกิจอาหารบริการด่วนที่หลากหลาย (Multi-Brand) มากกว่า 1,500 สาขา ทั่วประเทศ ครอบคลุมอาหารหลายรูปแบบเกือบทุกประเภทในธุรกิจนี้

แบรนด์ของเรา