ภาพรวมธุรกิจ

>90
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
>1,500
แบรนด์ธุรกิจอาหารบริการทั่วประเทศ
>40
ปีกับประสบการณ์ในการบริหาร

ประกอบด้วย 2 ธุรกิจหลัก: บริษัทเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจร้านอาหารเครือข่ายของประเทศด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปีตั้งแต่พ.ศ. 2521 ปัจจุบันมีแบรนด์ทั้งที่เป็นแฟรนไชส์ 10 แบรนด์, พัฒนาเอง 5 แบรนด์ และ 5 แบรนด์กิจการร่วมค้า รวมกว่า 1,500 สาขา ทั่วประเทศไทย

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเป็นเครือโรงแรมชั้นนำของประเทศไทยด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2526 ปัจจุบันมีโรงแรมที่เปิดดำเนินการและอยู่ระหว่างก่อสร้าง ทั้งที่ลงทุนเองและรับบริหารมากกว่า 90 โรงแรม กว่า 19,000 ห้อง ใน 14 ประเทศ ภายใต้เครือโรงแรมและรีสอร์ท "เซ็นทารา" รวมทั้งสิ้น 6 แบรนด์ ตั้งแต่ระดับ 5 ดาว จนถึง โรงแรมไลฟ์สไตล์ราคาประหยัด

ธุรกิจของเรา

รายได้รวม ปี 2564

EBITDA ปี 2564

(กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย)