"เซ็นทารามุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ททุกๆ แห่งภายใต้บรรษัทภิบาล และหลักการความยั่งยืน พร้อมมอบประสบการณ์การบริการที่เหนือระดับด้วยไมตรีจิตแบบไทย เราเชื่อว่าบริษัทที่สามารถตอบโจทย์หลายมิติด้านความยั่งยืนได้ จะยิ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและถาวร เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการเติบโตในแบบยั่งยืนในทุกโรงแรมและรีสอร์ทที่เราดำเนินธุรกิจ"

นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2562

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2561

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2560

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2559