สำหรับข้อมูลและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวข้องกับนักลงทุนสัมพันธ์และข้อมูลทางการเงินของ บมจ. โรงแรมเซนทรัลพลาซา กรุณาติดต่อ:

นักลงทุนสัมพันธ์

คุณกันย์ ศรีสมพงษ์
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และ รองประธานฝ่ายการเงินและบริหาร
+66 (0) 2 769 1234 Ext 6637
คุณกีรติ คงคาทิพย์
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
+66 (0) 2 769 1234 Ext 6483
คุณศิวิชยา ลิมุเมธี
นักลงทุนสัมพันธ์
+66 (0) 2 769 1234 ต่อ 6640, 6602
อีเมล

แบบฟอร์มการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์