CENTEL
20.00 THB
-0.60 (-2.91%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,921,700
ราคาเปิด
20.30
วันก่อนหน้า
20.60
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
20.10 / 2,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
20.00 / 445,100
ช่วงราคาระหว่างวัน
20.00 - 20.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
13.00 - 30.50