CENTEL
40.50 THB
+0.25 (0.62%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,631,376
ราคาเปิด
40.00
วันก่อนหน้า
40.25
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
40.50 / 69,400
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
40.25 / 423,400
ช่วงราคาระหว่างวัน
40.00 - 40.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
26.75 - 46.50