CENTEL
31.00 THB
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,208,600
ราคาเปิด
30.75
วันก่อนหน้า
31.00
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
31.00 / 41,200
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
30.75 / 37,500
ช่วงราคาระหว่างวัน
30.00 - 31.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
18.10 - 38.00