CENTEL
33.00 THB
-0.25 (-0.75%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,953,200
ราคาเปิด
33.25
วันก่อนหน้า
33.25
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
33.25 / 70,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
33.00 / 100,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
32.25 - 34.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
13.00 - 34.50