CENTEL
22.70 THB
+0.10 (0.44%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,604,500
ราคาเปิด
22.80
วันก่อนหน้า
22.60
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
22.80 / 3,200
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
22.70 / 1,400
ช่วงราคาระหว่างวัน
22.60 - 23.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
13.00 - 35.50