CENTEL
48.50 THB
+1.75 (3.74%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
20,195,020
ราคาเปิด
49.00
วันก่อนหน้า
46.75
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
48.50 / 70,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
48.25 / 113,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
48.25 - 50.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
30.00 - 50.75