CENTEL
35.75 THB
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,203,200
ราคาเปิด
35.75
วันก่อนหน้า
35.75
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
36.00 / 150,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
35.75 / 22,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
35.25 - 36.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
19.60 - 38.00