แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2562
  ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2562
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2561
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2560
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2559
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2558
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2557
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2556
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2555
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2554
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2553
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2552
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2551
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2550
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2549
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2548
แบบฟอร์ม 56-1: ปี 2547