วันที่ รายละเอียด
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2563 เวลา 11.15 - 12.00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เวลา 14.30 น.
ณ Bangkok Convention Centre A1 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2563 เวลา 11.15 - 12.00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2562 เวลา 10.10 - 11.10 น.
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2562 เวลา 10.10 - 12.10 น.
ฮอลล์ 1 ชั้น 5 สยามพารากอน
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2562 เวลา 10.10 - 11.10 น.
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2562 เวลา 13:00 - 14:00 น.
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ A1 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2561 เวลา 10.10 - 11.10 น.
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2561 เวลา 10.10 - 11.10 น.
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2561 เวลา 16.30 - 17.45 น.
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เวลา 14.30 น.
ณ ห้อง The Lotus Suite 5-7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์