ธุรกิจโรงแรม

วิสัยทัศน์

ก้าวสู่การเป็นกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำของคนไทยในระดับโลก

พันธกิจ
ส่งมอบประสบการณ์ความเป็นไทยที่สอดรับกับเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของจุดหมายปลายทางทั่วโลกเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทุกคน ด้วยการผสานนวัตกรรมการให้บริการที่แฝงความอบอุ่นแบบครอบครัว และความทุ่มเทของชาวเซ็นทารา ที่พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ
ได้กำหนดยุทธศาสตร์การเติบโตของธุรกิจ เพื่อให้โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราก้าวขึ้นมามีบทบาทที่โดดเด่นในระดับภูมิภาค ภายใต้กรอบการดำเนินธุรกิจดังนี้ การขยายพอร์ตการลงทุนในปัจจุบันให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า การบุกเบิกและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

ธุรกิจอาหาร

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำธุรกิจร้านอาหารอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค ด้วยนวัตกรรมและการส่งมอบมื้ออาหารที่คุ้มค่าให้กับผู้บริโภคในทุกโอกาส

พันธกิจ
ส่งมอบมื้ออาหารที่อร่อย คุ้มค่า คุ้มราคา จากการบริการด้วยใจของชาวซีอาร์จีให้กับลูกค้าทุกคน และมุ่งมั่นสรรสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค เพื่อส่งต่อประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ
ได้กำหนดยุทธศาสตร์การเติบโตของธุรกิจ เดินหน้าสู่การเป็น King of Restaurant พร้อมกลยุทธ์เดินหน้าขยายสาขาในประเทศและต่างประเทศ พร้อมพัฒนาระบบครัวกลางเพื่อรองรับการเติบโต ควบคุมต้นทุน และคุณภาพของอาหาร

ค่านิยมองค์กร "I C.A.R.E"

ตามแนวปฎิบัติของกลุ่มเซ็นทรัล

I

Innovation
สร้างสรรค์คิดสิ่งใหม่

เพราะเราใส่ใจ เราจึงสร้างสรรค์คิดสิ่งใหม่ เปิดกว้างสำหรับทุกโอกาสและความท้าทาย เพื่อการทำงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

C

Customer
ใส่ใจในลูกค้า

เพราะเราใส่ใจ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาด้านการบริการสู่ความเป็นเลิศโดยมุ่งเน้นและใส่ใจลูกค้าเป็นสำคัญ

A

Alliance
ก้าวหน้าทั้งกลุ่มธุรกิจ

เพราะเราใส่ใจ เราจึงเคารพคุณค่าความแตกต่างและทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อความก้าวหน้าทั้งกลุ่มธุรกิจ

R

Relationship
จิตผูกพันพึ่งพา

เพราะเราใส่ใจ เราจึงมีจิตผูกพันพึ่งพา กับทั้งเพื่อนพนักงาน คู่ค้าและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

E

Ethic
มุ่งรักษาจริยธรรม

เพราะเราใส่ใจ เราจึงมุ่งรักษาจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ