โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เป็นเครือโรงแรมชั้นนำของประเทศไทยก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2526 ภายใต้การบริหารงานของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ในชื่อโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทรัล

"CENTEL" หรือ "บริษัทฯ"

ก่อนจะเปลี่ยนเป็นโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ในปี พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจของ เซ็นทรัล กรุ๊ป แบรนด์ธุรกิจค้าปลีกและการบริการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งมีตระกูลจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานตราตั้ง "ครุฑพ่าห์" ให้เป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นับเป็น ธุรกิจโรงแรมแห่งแรกที่ได้รับพระราชทานตราตั้งอันมีเกียรติยิ่งนี้

ปัจจุบัน โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราดำเนินกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจในแนวทางที่เรียกว่า "Asset Light" โดยการรับบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ททั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ก็ยังคงลงทุนในธุรกิจโรงแรมของตัวเองควบคู่กันไปด้วยเมื่อพบโอกาสที่เหมาะสม

ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนโรงแรมทั้งสิ้นกว่า 70 โรงแรม ทั้งที่เปิดดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างใน 14 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา ศรีลังกา มัลดีฟส์ จีน กาตาร์ โอมาน สาธารรัฐอาหรับเอมิเรทส์ ตุรกี ญี่ปุ่น และพม่า

เอเชีย
  • ตุรกี
  • มัลดีฟส์
  • ไทย
  • กัมพูชา
  • จีน
  • อินโดนิเซีย
  • ลาว
  • เวียดนาม
ตะวันออกกลาง
  • กาตาร์
  • สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรทส์

จำนวนโรงแรมและรีสอร์ทที่อยู่ภายใต้การบริหาร

53
โรงแรม ภายใต้สัญญาการบริหาร
23
โรงแรม ที่บริษัทฯ ลงทุนเอง
43
โรงแรม ที่เปิดให้บริการแล้ว
รวมที่พักทั้งหมด 76 แห่ง ณ เดือนธันวาคม 2562

จำนวนร้านอาหารที่อยู่ภายใต้การบริหาร

10
แบรนด์ แฟรนไชส์
5
แบรนด์ ร้านอาหารที่บริษัทฯ ลงทุนเอง
1
แบรนด์กิจการร่วมค้า
รวมร้านอาหารทั้งหมด 1,064 สาขา ณ เดือนธันวาคม 2562

นอกจากนี้ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินธุรกิจอาหารภายใต้การดำเนินงานของบริษัทลูก คือ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (Central Restaurants Group: CRG) หนึ่งในผู้นำธุรกิจร้านอาหารเครือข่าย (Food Chain Industry) ของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2521 มีเจตนารมย์และวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคชาวไทยด้วยผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ และบริการที่ดีเลิศ บริษัทฯจึงมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งการพัฒนาการตกแต่ง และเพิ่มเติมบรรยากาศในร้านให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่สม่ำเสมอ

ปัจจุบัน บริษัทฯในฐานะที่เป็นผู้รับสิทธิ (Franchisee) ที่มีความชำนาญ ประสบการณ์อันยาวนานกว่า 40 ปี ในการบริหาร และจัดการธุรกิจอาหารบริการด่วนที่ได้รับการยอมรับจากเจ้าของแฟรนไชส์ (Franchisor) โดยมีแบรนด์ธุรกิจอาหารบริการด่วนที่หลากหลาย (Multi-Brand) ครอบคลุมอาหารหลายรูปแบบเกือบทุกประเภทในธุรกิจนี้ โดยร้านอาหารในกลุ่มมีสาขาทั่วประเทศกว่า 1,000 สาขา