• รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2562 โดย ไทยพัฒน์
  • รางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562 (2 ปีต่อเนื่อง) โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 (2 ปีต่อเนื่อง) โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • รางวัลหอเกียรติยศสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย 2562 - ในหมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (ต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน สำหรับรางวัลเกียรติยศมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด) โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • รางวัลบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) 100 บริษัท ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ปี 2562 (ต่อเนื่อง 4 ปีติดต่อกัน) โดย สถาบันไทยพัฒน์